Скандални документи на „Булгаргаз“ разкриха: Правителството само ни спряло газа от „Газпром“

Скандални документи на „Булгаргаз“ разкриха: Правителството само ни спряло газа от „Газпром“ На 13 април 2022 г. на оперативно съвещание на Министерския съвет е решено “Булгаргаз” да не плаща газа по договора с “Газпром” в рубли.

Това се случва половин месец преди уж извънредното съобщение от кабинета “Петков”, че руската компания спира газа от 07:00 часа на 27 април за България и въпреки активната кореспонденция с руската компания.

Всичко става ясно от доклад до изпълнителния директор на “Булгаргаз” ЕАД Людмил Йоцов, изготвен от шефове на дирекции в газовото ни дружество, с който “Труд” разполага. Документът е заведен в “Булгаргаз” на 24 април 2022 г. и съдържа всички подробности от кореспонденцията между “Булгаргаз” и “Газпром” в рамките на въпросния месец април. Още по-странно е, че въпреки решението от заседанието на “Дондуков” 1, “Булгаргаз” пише писмо до “Газпром” за допълнително разяснение относно новия механизъм на плащане на доставките. Видно от доклада, писмото е с изх.№ТТ-48 от 15 април 2022 година, или два дни след оперативното съвещание при премиера Кирил Петков.

На 15 април 2022 година зам.-министърът на енергетиката информира шефа на “Булгаргаз” и шефа на БЕХ, че на оперативно съвещание на Министерския съвет от 13 април 2022 г. е решено Булгаргаз да не предприема действия по изпълнение на предложението на “Газпром”.

В доклада е изчерпателно изброена кореспонденцията с “Газпром”, като се започва от писмо изх.№ГЭ/02-1768 от 01.04.2022 г., с което „Газпром“ информира България, че в съответствие с указ №172 от 31.03.2022 на Президента на Руската Федерация, считано от 1 април 2022 г. доставките на природен газ по външнотърговските договори на “Газпром” за доставка на природен газ с чуждестранни лица, плащанията по Договора следва да се извършват в рубли.

Още на 1 април от “Газпром” са информирали България за новите начини на плащане на руския газ въз основа на издадения Указ от президента на Руската Федерация.

Към писмото са приложени и инструкции от няколко страници от “Газпромбанк” със стъпките за откриване на сметка в руски рубли за извършване на плащанията за доставка на природен газ. В доклада на “Булгаргаз” се казва, че “в случай, че “Булгаргаз” се съгласи на поставените условия и подпише писмото, същото ще се счита за неразделна част от Договора”.

Придружителните инструкции от “Газпромбанк” с подробно описани стъпки за плащане в две сметки – в долари и вътрешното превалутиране в рубли за газовите доставки.

От доклада, а и от кореспонденцията между “Газпром” и Булгаргаз” става ясно, че още на 1 април 2022 г. правителството ни е знаело, че в случай, че “Булгаргаз” не осъществи плащанията по Договора в руски рубли, Газпром ще преустанови доставките на газ.

На 8 април 2022 г. с друго писмо с изх.№ГЭ/02-1965 “Газпром” информира “Булгаргаз”, че всички последващи плащания за доставки през април 2022 г. трябва да бъдат извършени в руски рубли, като плащането е дължимо не по-късно от 18.04.2022 г.

“Булгаргаз” е информирало “Български енергиен холдинг” ЕАД и министерството на енергетиката за получените от руския доставчик писма. Следват още две писма от “Газпром” – изх.№ГЭ/02-2266 от 22.04.2022 г., в което от руската компания информират, че по силата на точка от Указа на Владимир Путин, на „Газпром“ се забранява по-нататъшна доставка на природен газ на чуждестранни купувачи в случай, че плащането не е извършено или е извършено в чуждестранна валута, а също, ако е по сметка в банка, която не е упълномощена за това.

Второто писмо от “Газпром” от 8 април 2022 г., в което отново руската компания отбелязва, че плащанията от април 2022 г. трябва да са в руски рубли.

Едва последното писмо от “Газпром”, с дата 26 април 2022 г. стана достояние на широката общественост, което от газовия гигант информираха “Булгаргаз”, че спират доставките на газ. В доклада на “Булгаргаз” то е описано с изх. №ГЭ/02-2306 със следното: “във връзка с непостъпило плащане, съобразно Указа на президента на Руската федерация, се прекратяват доставките на природен газ, считано от 07:00 часа на 27.04.2022 г.”

Из доклад на енергийния министър Александър Николов до Министерския съвет:

Към настоящия момент не са приети санкции от ЕС, които забраняват плащане в рубли
„… Извън така описаните търговски, финансови и правни рискове, които би поело “Булгаргаз” ЕАД, в случай, че предприеме действия да изпълни указанията на руската страна в посочения срок 18.04.2022 г. под “заплахата”, че ще бъдат преустановени доставките, съществува и репутационен риск за българската страна от налагане на санкции от Европейския съюз.

Според председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, чието изказване бе цитирано от медиите на 08.08.2022 г. „… заплащането в рубли ще бъде нарушение/заобикаляне на санкциите, които са наложени от Русия”.

Въпреки, че към настоящия момент не са приети санкции на ЕС, които забраняват плащането на газ в рубли, с оглед на създалата се ситуация този факт може да стане релевантен в най-кратки срокове…”

Заради клаузата “вземи или плати”

Дължим пари за заявените количества дори и да не ползваме доставки
Цената е средногодишната

Справката, която е изпратена от “Булгаргаз” до КЕВР за заявени, закупени и прогнозни количества за 2022 г. по дългосрочния договор с “Газпром” №02-12-13 от 15.11.2012 г., който е с действие до 31 декември 2022 г.

“Булгаргаз” ЕАД има задължения по клаузите “вземи или плати” по дългосрочните договори с ООО “Газпром експорт”, се разбира от писмо до Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) от дата 8 април 2022 г. от изпълнителния директор на “Бургаргаз” Людмил Йоцов. “Труд” разполага с кореспонденцията между Йоцов и шефа на КЕВР Станислав Тодоров.

Според документа, те предвиждат следното: “По договора с ООО “Газпром експорт” задължението по клаузата “вземи и плати” е за 80% от годишно договореното количество. В случай на неизпълнение, “Булгаргаз” ЕАД дължи плащане на неприетите количества в размер на 70% от средногодишната цена на доставка. “Булгаргаз” ЕАД има право да получи тези количества в рамките на 6 месеца след изтичането на договора, като ги доплати в размер от 30% от средногодишната цена в последната година на договора и да получи не повече от 15% от годишното договорено количество. В допълнение, “Българгаз” ЕАД има и задължение за прием в минимални летни количества по договора, като “Бургаргаз” ЕАД дължи неустойка за неприетите летни количества в размер на 4% от стойността на неприетите количества, изчислена на база средна доставна цена за летния сезон.”

Клаузата се прилага на годишна база, като “разликата между 80% от годишната програма на договора е равна на 30 653 000 Mwh и приетите от “Булгаргаз” ЕАД количества за календарната година, се уточнява в писмото.

В него се казва още, че неустойката за неизпълнение на минималните летни количества се прилага след изтичане на летния период на доставка април-септември, в случай, че приетите количества са в размер по-малък от минималните летни количества, “определени като 38% от годишната програма или 11 648 140 MWh”.

“Отчитайки горното, за периода януари-април 2022 г. на “Булгаргаз” ЕАД клаузата “вземи или плати” не е била прилагана”, обяснява Йоцов в писмото до КЕВР.

Loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.